Požární ochrana a bezpečnost práce

Komplexní zajištění povinností na úseku požární ochrany a bezpečnosti práce.

Spolupráce je realizována formou zpracování jednotlivých položek dokumentace, jednotlivých školení zaměstnanců, až po celkový servis včetně zajištění revizí vyhrazených zařízení.

 

Nově nabízím prohlídku užívaných prostor a stávající dokumentace PO a BOZP. Prohlídka je nezávazná a je zdarma.

Doporučím Vám:

  • způsob vyřešení zjištěných neshod
  • optimalizaci vybavení užívaných prostor hasícími přístroji
  • vybavení prostor požárními a bezpečnostními tabulkami včetně zajištění jejich instalace
  • optimalizaci ochranných pracovních prostředků pro zaměstnance včetně jejich zajištění