Bezpečnost Práce

Ve vaší společnosti zdarma provedu nezávaznou prohlídku prostor a stávající dokumentace BOZP.

Na základě výsledku prohlídky Vám bude doporučen další postup.

Stávající stav je také možné bezplatně konzultovat na telefonním čísle + 420 777 281 362.

Dále provádím

 • školení zaměstnanců
 • školení vedoucích zaměstnanců
 • prohlídky objektů a pracovišť
 • zhodnocení rizik jednotlivých činností
 • provádění ročních prověrek bezpečnosti práce
 • podporu při řešení pracovních úrazů zaměstnanců
 • zpracování povinné dokumentace bezpečnosti práce
 • prodej a instalaci požárních a bezpečnostního značení
 • zastupování při jednání s pracovníky Státního odborného dozoru
 • zpracování harmonogramu revizí vyhrazených zařízení a jejich zajištění
 • návrh na vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami a jejich zajištění