Požární ochrana

Ve vaší společnosti provedu nezávaznou prohlídku prostor a stávající dokumentace PO.

Na základě výsledku prohlídky Vám doporučím další postup.

Stávající stav je také možné bezplatně konzultovat na telefonním čísle + 420 777 281 362.

Dále nabízím

  • školení zaměstnanců
  • školení vedoucích zaměstnanců
  • odbornou přípravu požárních hlídek
  • prohlídky objektů a pracovišť
  • zpracování povinné dokumentace požární ochrany
  • prodej a instalaci hasicích přístrojů apod.
  • prodej a instalaci požárního a bezpečnostního značení
  • zastupování při jednání s pracovníky Státního požárního dozoru
  • zpracování harmonogramu revizí vyhrazených zařízení a jejich zajištění