Revize

Zajišťujeme revize a kontroly provozuschopnosti uvedených zařízení prostřednictvím odborně způsobilých osob.

Zařízení Lhůty revizí a kontrol
hasicí přístroj 1x ročně
vnitřní požární vodovod (hydranty) 1x ročně
elektrická požární signalizace (EPS) - celková 1x ročně
EPS - samočinné požární hlásiče a zařízení, které ovládá 1x za půl roku
EPS - ústředny a doplňující zařízení 1x měsíčně
přetlaková ventilace 1x ročně
ZOKT (zařízení pro odvod kouře a tepla) 1xročně
kouřové požární klapky 2x ročně
požární uzávěry (dveře, manipulační dvířka, okna) 1x ročně
komíny, kouřovody a spalinové cesty podle druhu a zatížení
elektroinstalace podle druhu prostředí
nouzové osvětlení 1x ročně
elektrické spotřebiče podle typu, způsobu a četnosti užívání