Preventivní požární prohlídky bytových domů

Povinnost provádět preventivní požární prohlídku v bytových domech stanovuje zíkon č. 133/85 Sb., Zákon o požární ochraně a to s četností nejméně jednou ročně.

Cílem prohlídky je identifikovat neshody a případně je ihned odstranit, aby byla bezpečnost osob při požáru nebo jiné mimořádné situaci ohrožena v co nejmenší možné míře.

Náplní prohlídky je kontrola průchodnosti únikových cest, umístění požárně bezpečnostního značení, přístupnosti hlavních uzávěrů médií, umístění a přístupnosti hasicích přístrojů a hydrantů. Dále probíhá vizuální kontrola stavu svítidel nouzového osvětlení, požárních dveří, požárních ucpávek, požární ventilace a dalších instalovaných zařízení - viz menu, záložka "REVIZE".

Kontrolu provozuschopnosti uvedených zařízení je možné  na základě objednávky provést v rámci kontroly objektu nebo samostatně.  

Dále je prověřována stávající dokumentace požární ochrany a zprávy z provedených revizí a kontrol jednotlivých zařízení.

Z prohlídky je zpracován protokol s uvedením zjištěných neshod a s návrhy na jejich odstranění. Následnou dohodou je možno odstranění zjištěných neshod rovněž objednat.